Høyre om samar­beids­brudd: - Lettet over at Sp har gjort sitt valg