Brønnøy og Bindal bes bosette flere flyktninger: -Har ikke egnede boliger, svarer eiendomssjef