I forskningsoversikten viser FHI til tre hovedfunn:

* vaksinerte hadde lavere risiko for å utvikle senfølger etter covid-19 sammenlignet med uvaksinerte

* vaksinasjon reduserte forekomst av senfølger blant dem som vaksinerte seg etter koronasykdom

* den beskyttende effekten av vaksinasjon var muligens ganske lik blant dem over og under 60 år

Sammenlignet med uvaksinerte er de vaksinerte mindre utsatt for kognitiv svikt, nyresykdom, muskelsmerter og søvnforstyrrelser, skriver FHI.