Brønnøy rangeres som miljøversting på nasjonal liste, tross mye urørt strandsone