NVE lover snarlig svar: – Helt avgjørende for settefiskanlegget