Både oppdrag og øving for «UNI Helgeland» på lørdag