Dette på grunn av ADR-transport. Det vil si at de på denne avgangen skal foreta frakt av det som regnes som farlig last.