Organisasjonen passerte 100.000 medlemmer i november 2020.

– En historisk dag for oss og for alle som deler vårt humanistiske livssyn. Med flere humanister på laget styrkes arbeidet vårt for likeverd og friheten til å bestemme i egne liv, sier leder Christian Lomsdalen.

Generalsekretær Trond Enger peker på behovet for humanistiske tilbud som seremonier, samtaletjenester og aktiviteter over hele landet.

– Vi tror tilhørighet i et verdifellesskap kan være enda viktigere for folk i urolige tider, slik vi nå erfarer i verden rundt oss, sier Enger.

Livssynssamfunnet er medlem i paraplyorganisasjonen Humanists International.