— Dette vil sende oss i landstoppen på gjeld per innbygger

foto