Regnet pøser ned: Brannvesenet måtte tømme kjeller for vann