– Hvis pasienten ikke kan bli operert på dagkirurgi, og trenger øyeblikkelig hjelp, så vil operasjonen skje på Mo

foto