Formannskapet drøfter utsatte kommunale skatter og avgifter

foto