Før helgen skrev Brønnøysunds Avis om at ferjestrekningen Tjøtta-Forvik lå ute på anbud.

Ordfører i Vevelstad, Kari Anne Bøkestad Andreassen, ser både gode og dårlige sider ved det nye anbudet som foreligger.

Bra med samlet anbud

Hun mener det er positivt at anbudet inneholder begge ferjerutene. Andreassen sier det var snakk om at rutene skulle deles opp i to forskjellige anbud.

– Forhåpentligvis vil operatøren ha mulighet til å utvise smidighet ved gjennomføring av ruter dersom noe uforutsett skulle oppstå, skriver hun i en mail til BA.

– Det er veldig bra at det kreves sanntidsinformasjon med tavler som skal opplyse om avgangstider og avvik, i tillegg til dagens ordning med gode apper og nettsider med informasjon, skriver hun.

I tillegg trekker hun frem krav om lærlinger tilknyttet oppdraget som noe bra og viktig.

Flere minuser

Stadig er det ikke alt hun er fornøyd med.

– Når det gjelder oppslaget i avisa om at det kreves to helårlige fartøy med salong over dekk, klarer jeg ikke lese det slik av anbudspapirene. Det står at det skal være salong over dekk i eventuelle nye fartøy, og i hovedfartøy for direkteruten ved bruk av eksisterende fartøy. Det står ingenting om at det kreves salong over dekk i eksisterende fartøy som skal gå i det som nå kalles lokalrute, sier hun, og reagerer også på begrepsbruken da «lokalrute» ikke er en benevnelse som er ønsket.

– Vi har påpekt flere ganger at vi ikke ønsker at navnet «lokalrute» skal brukes om det som tross alt er hovedruta og betjener alle anløpsstedene i sambandet.

Hun sier kommunen også hadde håpet at dette anbudet ville ha ruter med like store ferjer som kan gå motsatt retning av hverandre for å sikre hyppigst mulig avganger fra begge ender og smidigst mulig trafikkavvikling.

– Det ser dessverre ut som vi skal fortsette med supplering fram til i alle fall 2028, der ferjene ankommer Forvik samtidig og ei må ligge på vent i sundet i flere minutter. Dette oppleves som svært lite effektivt, og vekker både harme og forundring hos reisende, ikke minst yrkessjåfører, skriver hun.

Ordfører i Vevelstad, Kari Anne Bøkestad Andreassen. Foto: Bente Milde

Andreassen skriver at kommunen har hatt mange uttalelser om emnet, og hun ikke klarer å se at innspillene fra både kommune og regionråd er tatt hensyn til i anbudskravet.

– Vi vet hvor skoen trykker og prøver å foreslå konstruktive løsninger som ikke nødvendigvis koster mer, men resultatet er at ruteoppsettet fram mot 30-tallet er blåkopi av dagens tilbud. Vi mener også at hovedferja, nå også kalt «lokalrute», skulle vært betydelig større enn 25 PBE. Som tidligere er det krav om at den skal ta 3 vogntogenheter, skriver hun.

Vil ha lengre sommerrute

Hun skriver også at de i alle uttalelser de senere år har bedt om at avgangen fra Tjøtta 15:35 må kunne gå innom Stokkasjøen ved behov, og sier hun er skuffet over at det ikke innføres i nytt ruteoppsett. Samtidig har kommunen også uttrykt ønske om to lukkede ferjer i sambandet, noe som ikke er framlagt i kravet.

Andreassen mener også det er synd sommerruten ikke starter før i midten av juni.

– Vi mener fortsatt at den senest burde starte 1. juni – og i møte med fylkesrådet for en tid tilbake fikk vi i regionrådet forståelse av at det skulle være sommerruter hele juni, juli og august i alle samband i nye anbud.