Vurderer ny utlysning av kommunale lederstillinger, inkludert sin egen

Onsdag orienterte helse- og velferdssjef Tove Karin Solli kommunestyret under deres helsefaglige dag på rådhuset. Neste uke skal driftsutvalg I vurderer en innstilling hun har skrevet, der hun går inn for å utlyse sin egen jobb eksternt. Foto: Simon Aldra