Vurderer ny utlysning av kommunale lederstillinger, inkludert sin egen

foto