Får rive brygga etter mindre endringer i fasadetegninger

foto