Troll­dalen kan bli bompenge­finan­siert – om poli­tikerne vil

foto