Fylkes­poli­tiker vil ha inspek­sjon: - Ferje­passa­sjerer fant mose i vinduene.