Driften i kommunens to store områder «er ikke regnskapsmessig under kontroll»