Vegvesenet tar ned ett skilt og setter opp et nytt

foto