Helgelandsbrua er stengt på grunn av sterke vindkast