Helgelandsbrua er stengt på grunn av sterke vindkast

foto