Sømna IL-leder kritiserer kommunen for «manglende oppfølging»