Får sprenge ut 10.000 kubikk berg for å nydyrke nedenfor Torghatten

foto