Uenige om havnesjefens lønn – dette tjener kommuneledere i Brønnøy

foto