Høsten 2023 gransket Datatilsynet hvordan Nav behandler sensitive personopplysninger av brukere. Tilsynet avdekket flere alvorlige feil og Nav fikk en rekordstor bot på 20 millioner kroner. En av anmerkningene handler om at mange Nav-ansatte har vid tilgang til persondata, og at kontrollen i etterkant er for dårlig.

Nå har etaten klaget vedtaket fra Datatilsynet inn for Personvernnemnda, skriver Klassekampen.

«Datatilsynet går langt i å antyde at Navs ressurser er prioritert feil eller det er gjort en slett jobb. Det er Nav uenig i», heter det i klagen.

I Navs klage argumenteres det for at det «ikke er rettslig grunnlag for Datatilsynets konklusjoner, ei heller at faktiske funn understøtter Datatilsynets konklusjon».