Kraftige lys hindrer torsk å bli kjønnsmoden

foto