Brønnøy brukte opp bufferen sin i juni, nå har kommunen blodrøde tall igjen