Vega kommune kjøper ikke Skjærvær fiskerihavn

foto