Direktørens ordre: Tenk økonomi først, så kommer faget i andre rekke