Settevaraordfører blir etter alt å dømme fra opposisjonen