Foreslår ikke konkrete grep, men vil kutte minst 50 millioner innen 2026