Fortsatt uavklart for omstridt areal­plan i sjø

foto