Skal gjennomføre nye tekniske undersøkelser etter brannen