Mangel på boliger gjør at politikerne vurderer å kjøpe nye leiligheter

foto