Mange tok turen til juletreff for å lære om jobbmu­ligheter lokalt