Splid om tingrett-rever­sering i kommune­styret

foto