Innstiller suppleringsferje på grunn av korona

foto