Foreslår å flytte fem ansatte inn under perso­nalsjefen

foto