Dette er Brønnøy Aps liste til kommune­valget

foto