Det kan bli tvangsmulkt om ikke flytebrygge og parkeringsplass fjernes