Folketallet i Brønnøy har ikke økt så mye på over 10 år

foto