Disse skal styre på fylkestinget: INP-Sørøy ble forbigått