Har gravd opp over dobbelt så mye søppel som beregnet