Widerøe mener anbudene blir dyrere, regninga må fylkene ta

foto