Krever fem år boplikt på veiløs landbrukseiendom

Sara og Per Henrik Nordlöf fra Sverige ønsker å kjøpe Hildringen gård og søker Bindal kommunen om konsesjon uten boplikt. Foto: Google maps / Ajour-migrering