Helgelendinger kaster seg inn i kampen om statlige penger

foto