Helgelendinger kaster seg inn i kampen om statlige penger

Brynjar Forbergskog er med i nettverket som har som mål å stille minst 400 millioner kroner. Foto: Simon Aldra