foto
Beate Forbergskog (73) er en av pionerene blant kvinner i politiet. Foto: Simon Aldra

Politipioneren