Statsforvalteren: Opphever skolevedtaket i Leirfjord

foto