Statsforvalteren: Opphever skolevedtaket i Leirfjord