Har færre kvali­fiserte lærere: – Det er ingen tvil om at vi strever