Rune gir bokpenger til treningssenter

Undervisningsleder Iren Fredriksen mottok sjekken fra Rune Almås Larsen.