Far og sønn er lettet etter at tingretten frifant dem

foto